images/fade/fade1.jpg

Zoals elke eerste bijeenkomst in een nieuw jaar, wordt u ook nu om half elf uitgenodigd op de Algemene Leden Vergadering van de HCC!Flightsimulator interessegroep. Het zal ons een genoegen zijn u de nieuwe nieuwsbriefredacteur voor te stellen en bespreekt voorzitter Bas Weijers in kort bestek het afgelopen jaar en werpt een blik op de toekomst. Na afloop van de ALV zullen Jan Verkerk en de Flevo Flightsimmers weer met elkaar on-line gaan. U kunt zich daar altijd bij aansluiten of uw licht opsteken hoe dat alles in z’n werk gaat. Natuurlijk kunt u te allen tijde ook uw eigen flightsim-outfit in ‘De Wieken’ opstellen om fijn te vliegen en bent u van harte welkom, als lid, als introducé maar ook als belangstellende met een ‘nieuwsgierige blik’ naar het vliegen met de flightsimulator. Graag tot ziens op 20 januari!