images/fade/fade1.jpg

Ruim 180 lezers van de nieuwsbrief hebben in de eerste helft van september 2020 de mini-enquete ingevuld, waarmee gepeild werd welke effect de komst van de nieuwe Microsoft Flightsimulator 2020 (hierna MSFS) heeft op het gebruik van vliegsimulators door onze nieuwsbrieflezers. Allereerst alle deelnemers aan deze enquete van harte dank voor het invullen van de vragenlijst. Nu is het tijd om de resultaten te analyseren.

Gebruik in het afgelopen jaar

Door 24% van de respondenten heeft op het moment van de enquete MSFS al aangeschaft. Binnen één maand is het aantal gebruikers van deze simulators al hoger dan van X-Plane dat het afgelopen jaar door 20% van de respondenten is gebruikt. Uit onderstaande grafiek blijkt de verdeling van het gebruik van de vliegsimulatoren in het afgelopen half jaar. 

Gebruik FS afgelopen halfjaar

Onder de groep overige hadden twee personen aangegeven met het zweefvliegprogramma Condor te vliegen, een persoon gebruikt Aerowinx en nog twee andere personen noemden IL2, een gevechtsvliegsimulator dat zich richt op de Tweede Wereldoorlog. Al met al blijkt dat de burgerluchtvaart verreweg het meest populair is onder onze lezers. Verder valt de sterke voorkeur op voor de producten van Microsoft en Prepar3D die voortborduurd op het oudere en nog steeds populaire FSX. In het vervolg van deze enquete zullen uitsluitend de vier grootste civiele luchtvaartsimulatoren worden besproken. De aantallen voor de andere simulatoren zijn te klein om in de analyse te betrekken.

Meest favoriet in de afgelopen maand

Om te bekijken welke simulator nog echt favoriet was is gevraagd welke simulator de afgelopen maand het meest werd gebruikt. Dat levert het volgende plaatje op:

Gebruik FS afgelopen maand

Bij 39 van de 43 (91%) respondenten die MSFS hebben aangeschaft was de simulator het meest gebruikt in de afgelopen maand. Bij de andere civiele simulatoren waren de verhoudingen als volgt:

  • FSX/FS2004: 70 van de 104 (67%);
  • Prepar3D: 35 van de 57 (61%)
  • X-Plane: 13 van de 36 (36%)

Bij de simulatoren die al een tijd op de markt zijn blijkt dat de lezers nog erg gehecht zijn aan FSX/FS2004 of aan Prepar3D. Veel gebruikers van X-Plane laten deze simulator al snel links liggen.

Toekomstig gebruik

De derde vraag was bedoeld om inzicht te krijgen in het verwachte toekomstige gebruik van vliegsimulatoren. Niet geheel verrassend is dat veel lezers potentieel zien in het nieuwe MSFS. Maar liefst 73% van de lezers denkt in het komende jaar deze simulator te gebruiken. Dat is zelfs ruim meer dan het gebruik van FSX en FS2004 in het afgelopen jaar (61%). Verder viel op dat met name de huidige active gebruikers van FSX en FS2004 de overstap overwegen naar MSFS, terwijl bij Prepar3D en X-Plane dit percentage veel lager ligt. Prepar3D en vooral X-Plane zijn duidelijk simulatoren die bij een kleine, maar trouwe groep favoriet blijven.

Toekomstig gebruik

Rapportcijfer

Bijzonder is dat de populariteit van MSFS niet valt te baseren op het rapportcijfer dat de huidige actieve gebruikers geven aan deze simulator. Met een gemiddelde van een 6,9 loopt dit niet over van enthousiasme. Vrij vertaald is men gematigd tevreden. Kennelijk verwachten veel respondenten dat de kwaliteit van de simulator in de komende tijd verder verbeterd en geven ze MSFS vooralsnog het voordeel van de twijfel. Aan Micosoft de taak om dit ook waar te maken in de komende maanden en jaren.