images/fade/fade1.jpg

Welkom op de website van de landelijke interessegroep FlightSimulator.

HCC!flightsimulator brengt mensen samen die zich bezighouden met vele uiteenlopende facetten van het simulatorvliegen op de thuis-pc of laptop.

Ervaringen uitwisselen, samen vliegen of elkaar helpen.

Een interessegroep voor iedereen, jong oud, ervaren of beginner.

 

Wij organiseren een maandelijkse bijeenkomst in Almere.

image_138KnmId3KJQ7hJwHk83xg.jpgWijkcentrum ‘De Wieken’
Wipmolenweg 54 (Dit is het Willem Weverplein)
1333 GS  Almere Buiten

Dame en heren,

Ook wij zijn in Schagen wederom gestart met bijeenkomsten na ruim 2 jaar afwezigheid. Door allerlei oorzaken is het registeren van de mensen en het aanmelden in het hcc systeem totaal in het honderd gelopen. Waarvoor excuses.
Wij hebben beide keren in maart en april zo'n 15 mensen wederom mogen verwelkomen. Dat geeft de burger weer moed.
Ondertussen hebben wij een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Grote Hoogvliegerdag op Den Helder Airport / MVK De Kooy, waar onze vaste groep leden aanwezig zal zijn. Die hebben dit al vaker gedaan en zijn bekend met het besloten karakter van zo'n dag.
Deze staat gepland op 25 juni 2022. Op deze dag staat ook onze bijeenkomst in Schagen maar door afwezigheid van Frank Groen (vakantie) en ik zijn er dus formeel geen aanspreekpunten van de HCC aanwezig. Doordat er tijdens juni het grote deel van onze leden toch met vakantie is, gaan we toch tijdens onze mei bijeenkomst rondvragen wie er in juni van plan zijn te komen.
Voorts is er contact gelegd met de Marinedagen over mogelijk deelname aan deze dagen. Maar er is tot op heden geen demo-officier gekoppeld aan ons.
Vermoedelijk zal het 9 en 10 juli plaatsvinden maar door de  oorlog in Oekraine zal het wel eens niet door kunnen gaan.

Online aktiviteiten:
Onze vaste groep online vliegers neemt steeds toe elke donderdagavond zijn we online via het IVAO netwerk. Voor meer informatie check www.fsgroepnhn.nl. Daar zijn altijd mensen aanwezig die hulp aanbieden. Ook zijn er mogelijkheden om samen een tochtje te maken op een ander tijdstip. Daar kan ook uitleg worden gegeven over vliegen op het VATSIM netwerk.

Voor 28 mei staat er vrij vliegen op het programma in Schagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

HCC lokale bijeenkomsten.

Andere groepen.