images/fade/fade1.jpg

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is buurtcentrum De Wieken in Almere per direct gesloten.
Hierdoor moeten wij helaas de fysieke bijeenkomst van zaterdag 17 oktober annuleren.

Wanneer we wel weer een bijeenkomst kunnen organiseren is op dit moment nog onduidelijk, maar we houden jullie op de hoogte.

HCC!kennisdag in Houten gaat niet door

Zoals bekend gaat de situatie rondom het Covid-19-virus in Nederland steeds verder achteruit. Uiteraard maken wij ons hier ook zorgen over. De aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van de regering afgelopen maandagavond heeft na ampele overwegingen de doorslag gegeven.
Wij willen graag de HCC!kennisdag organiseren, maar helaas is de stand van zaken sterk gewijzigd. Er wordt een dringend advies gedaan aan de Nederlandse bevolking om risicovolle plaatsen (waaronder beurzen) waar mogelijk te ontlopen. Ook wordt dringend geadviseerd het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor hebben wij helaas moeten besluiten om de Kennisdag van 10 oktober aanstaande definitief niet door te laten gaan.

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze vrijwilligers, maar ook voor onze bezoekers. Wij kunnen en willen het risico niet nemen dat zij gezondheidsrisico’s lopen.
Blijf gezond en respecteer de regelgeving van de (lokale) overheid!
Wij hopen dat dit een kort hoogtepunt van deze crisis is, en dat we op korte termijn toch nog in de gelegenheid zijn jullie te kunnen verwelkomen.

In verband met de maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus af te remmen heeft het bestuur besloten om de komende bijeenkomsten, in ieder geval tot en met juni, te annuleren.

Wel wordt er gekeken of er op een andere manier nog iets samen gedaan kan worden.

De eerstvolgende 'echte' bijeenkomst wordt nu verwacht in september.

Het is te hopen dat de maatregelen hun effect hebben.

Ruim 180 lezers van de nieuwsbrief hebben in de eerste helft van september 2020 de mini-enquete ingevuld, waarmee gepeild werd welke effect de komst van de nieuwe Microsoft Flightsimulator 2020 (hierna MSFS) heeft op het gebruik van vliegsimulators door onze nieuwsbrieflezers. Allereerst alle deelnemers aan deze enquete van harte dank voor het invullen van de vragenlijst. Nu is het tijd om de resultaten te analyseren.

in de maanden November en December hebben wij geen presentaties, maar wel gewoon onze bijeenkomsten.

Dus kom gezellig mee vliegen, mag eigen spullen meenemen of vraag aan "een van ons of je mag vliegen.